Aquest document pretén establir unes pautes i unes rutines que hauran de ser comunes, seguides i respectades per tots els equips, mitjançant la supervisió estricta dels respectius entrenadors/es:
1. Els jugadors i entrenadors s’hauran de trobar puntuals a l’hora de la convocatòria fixada per l’entrenador. No s’esperarà als que arriben tard. En cap cas es podrà anar al terreny de joc ni posar-se a jugar a futbol.
2. Entrenadors i jugadors han d’anar uniformats amb l’equipació que el club hagi designat per aquesta finalitat (bona imatge).
3. Els entrenadors s’han de fer càrrec de les fitxes dels jugadors. En cas d’haver agafat jugadors d’altres equips, cal tornar la fitxa.
4. Quan juguem a casa, els entrenadors hauran de preocupar-se de posar i treure les banquetes, tant la nostra com la de l’equip visitant.
5. No es permetran conductes inapropiades de jugadors que no respectin la filosofia educativa del club.
6. En acabar el partit, i després que els jugadors s’hagin acomiadat (donant la mà) amb els jugadors contraris i àrbitre, aniran darrera de l’entrenador en fila cap al vestidor a fer dutxa.
7. L’entrenador controlarà la dutxa i amb qui marxen els nens.
8. L’entrenador omplirà la fitxa del partit i l’arxivarà setmanalment.