Aquest document pretén establir unes pautes i unes rutines que hauran de ser comunes, seguides i respectades per tots els equips, mitjançant la supervisió estricta dels respectius entrenadors/es:
1. Els jugadors s’hauran de trobar, uns 10-15 minuts abans de l’hora fixada d’entrenament, a les portes de la recepció dels vestidors. En cap cas es podrà anar al terreny de joc ni posar-se a jugar a futbol, tot esperant que arribin els entrenadors.
2. Quan arribi i els ho notifiqui l’entrenador, l’equip entrarà als vestidors i es canviaran, amb calma i tranquil·litat, deixant el vestuari impecable, amb la roba de dutxa i la roba de recanvi ben endreçada.
3. Quan tot l’equip s’hagi canviat, i l’entrenador hagi donat el vist-i-plau de com ha quedat el vestidor, sortiran amb l’entrenador al capdavant i en fila, un darrera l’altre. Caldrà tenir cura de la circulació i a l’hora de travessar el carrer.
4. Serà obligatori entrenar amb l’equipació que el club hagi designat per a aquesta finalitat, amb la samarreta per dintre, mitges per sota els genolls, entrenament amb espinilleres, etc.
5. Cada equip tindrà una zona de treball i allà hi desenvoluparan el seu entrenament.
6. La hidratació, sobretot en èpoques de calor, s’haurà de tenir en compte sistemàticament i amb ordre. Mesures d’higiene, com els bidons d’aigua personals seran obligatòries.
7. La finalització de l’entrenament es marcarà sempre amb la mateixa rutina: recollida de material, conversa final amb l’equip, estiraments…

8. En fila i amb ordre, amb l’entrenador/a al capdavant, l’equip es dirigirà cap als vestidors on els jugadors/es s’hauran de dutxar de manera àgil (10min), ordenada i eficaç. L’entrenador/a, en funció de l’edat dels seus jugadors/es, anirà entrant i sortint, o bé, es quedarà a fora i a prop del vestidor per tal d’assegurar un clima de tranquil·litat i d’ordre. Possibilitat de fer torns amb un altre entrenador si ha acabat a la mateixa hora. Finalment, quan un jugador/a hagi acabat, mirarem que no li quedi cap peça de roba oblidada i el podrem acompanyar amb la família.

9. La dutxa serà obligatòria des de la categoria pre-benjamí. Els pares o familiars no podran entrar als vestidors, a excepció de la categoria Escola, que podran entrar per ajudar canviar als jugadors

10. L’entrenador/a serà l’últim que marxi dels entrenaments, vetllant perquè quedi el vestidor net i endreçat i el material propi de l’equip i el material comú utilitzat ben endreçat.