INSCRIPCIONS TEMPORADA 2020-2021

 

Els jugadors i jugadores dels equips de futbol base 2020-2021 podran formalitzar el primer pas de la inscripció omplint el següent formulari. Data límit 11 de juliol.

 

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ

L’import total a abonar al llarg de la temporada és:

OPCIÓ 1: Participant en la venta de loteria al nadal:

Categoria Escola (nascuts 2015 i 2016): 300€ (germans 250€).

Resta jugadors: 490 € (germans 450€).

OPCIÓ 2: Sense participar en la venta de loteria:

Categoria Escola: 350€ (germans 300€).

Resta jugadors: 540€ (germans 490€)

 

FORMA DE PAGAMENT

Primer pagament: En el moment de la inscripció (data límit 11 de juliol) es realitza aquest primer pagament de 120€. En el cas de tenir germans al club, el preu pel segon i/o tercer germà és de 80€.

En el cas dels nens/es que juguen en categoria escola (2015-16) el preu d’aquest primer pagament és de 100€.

 • Com fer el pagament:

Número de compte del club: ES4700811792780001013612

Concepte: Nom complet jugador i equip al que pertany.

*Els següents pagaments es realitzaran de forma personal a les oficines del club en metàl·lic o targeta.

 • Segon pagament: 120€ a principis setembre de 2020 (a concretar data). Jugadors/es categoria Escola 100€.
 • Tercer pagament: 120€ a principis de desembre de 2020. Jugadors/es categoria Escola 100€.
 • Quart pagament: 130€ a principis de març del 2021. A excepció categoria Escola.

Per renovar la inscripció a jugadors i jugadores que ja pertanyen al club, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes del futbol base en temporades anteriors.

En el cas de no acomplir amb els terminis de pagament, el club es reserva el dret a prendre les mesures que es considerin més adients.

 • Què inclou el pagament:

– Fitxa federativa, que li permet disputar la competició.

– Carnet Soci Penya Blaugrana del jugador.

 

DOCUMENTACIÓ.

Cada jugador i jugadora ha de federar-se pel seu compte, és a dir, pagar la mutualitat de la FCF. Això es fa a través del nou portal http://futbol.cat. Aquest portal, un cop fet el registre, permet al federat modificar i corregir les seves dades, fotografia, pagar la mutualitat i gestionar les altes o baixes mèdiques. La FCF no permet tramitar cap llicència de cap jugador/a que no estigui al corrent de pagament de la mutualitat i ni tan sols jugar ni entrenar. Per aquest motiu és molt important gestionar l’alta de la mútua el més aviat possible.

 

– Foto de carnet actual.

– DNI/NIE/Llibre de família.

– Targeta sanitària.

– Certificat mèdic esportiu

– Desvinculació del club de procedència, si és el cas.

 

MATERIAL/EQUIPACIÓ ESPORTIVA  

El club presta la roba de competició del jugador/a durant la temporada. A final de temporada es retorna al club (samarreta i pantaló).

Tots els jugadors/es hauran de disposar del pack de roba oficial del club que es pagarà i recollirà a la botiga Benito Sports de Granollers (Carrer Anselm Clavé, 51).

PACK OFICIAL CLUB:

 • Parka
 • Xandall passeig.
 • Equipació entrenament (samarreta curta, pantaló curt, mitges i dessuadora).
 • Polo
 • Pantaló curt passeig.
 • Motxilla
 • Impermeable i samarreta tèrmica (a esperar indicacions del club).

En el cas d’aquells jugadors/es que necessitin comprar alguna peça de roba del pack “suelta”, hauran de demanar-ho al formulari d’inscripció que trobareu posteriorment.

 

INFORMACIÓ DE CONFORMITAT

Protecció de dades de caràcter personal

Segons estableix l’article 5.1 de la Llei 15/1999 de 14 de desembre de protecció de dades de caràcter personal hem d’informar que les dades que ens han facilitat seran tractades per la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS exclusivament amb la finalitat d’oferir-los informació de les activitats lúdic – esportives que duem a terme per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, email o qualsevol altre mitjà telemàtic), no sent cedits ni en tot, ni en part a cap altra entitat o institució. Amb la subscripció del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fill o tutelat siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades personals, del que és responsable la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS, garantint la seva seguretat i confidencialitat, raó per la qual cal omplir la totalitat dels camps d’aquest formulari. entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al dia, per la qual cosa sol·licitem que ens sigui notificada qualsevol modificació. PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS es reserva el dret d’exclusió de les seves activitats a tot usuari que facilitin dades falses o que no estiguin actualitzats. Per exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS, Avd Gaudí número 83 (08430) La Roca del Vallés – secretaria@penyablaugrana.cat.

Imatge del participant

PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS es reserva el dret a utilitzar fotografies i/o filmacions per a actes de promoció i/o informació, com poden ser a la web i xarxes socials del club entre d’altres canals publicitaris, d’aquells jugadors i jugadores dels quals es disposi de l’autorització del seu pare/mare o tutor legal.

Seguretat

Encara que l’organització pren les màximes precaucions per al seu bon funcionament i seguretat, tant el futbol com la resta d’esports i activitats que es practiquen són activitats que comporten un cert risc, per la qual cosa els pares o tutors eximeixen a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS de qualsevol responsabilitat derivada de la pràctica d’aquests esports i/o activitats.

Estat de salut i tractament urgent

Els pares o tutors manifesten que el participant gaudeix d’una perfecta salut física i mental i que la informació proporcionada en les observacions mèdiques és veraç i completa. la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS organitzadora de la activitat queda exempta de tota responsabilitat derivada de la falsedat d’aquesta informació. Igualment. els pares i tutors han de comunicar si el participant està sotmès a qualsevol tipus de tractament mèdic o farmacològic durant la seva participació, per la qual cosa PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS quedarà facultada per decidir sobre la seva admissió o no segons les circumstàncies. Pel cas que durant el transcurs de l’activitat el participant precisés qualsevol tipus de tractament mèdic, o quirúrgic, sense que haguessin pogut ser localitzats els pares o tutors legals i/o en cas d’extrema urgència, els pares o tutors legals autoritzen a PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS perquè, sota l’adequada direcció mèdica, adoptin les mesures necessàries per a la salut del participant.