NORMATIVA PER A
INSCRIPCIONS DE LA PENYA BLAUGRANA LA ROCA
TEMP.2017-2018

 

 

Els jugadors pels equips de Futbol Base 2017-2018, podran formalitzar la inscripció, per a això hauran d’emplenar el forumlari que trobaran en aquesta mateixa pàgina i aportar la documentació necessària a les oficines del Club o vía correu electrònic tresoreria@penyablaugrana.cat.

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ: L’import total a abonar al llarg de la temporada és:

 • Escoleta:               300€ (germans 250€).
 • Reste jugadors:    490€. (germans 450€)

 

FORMA DE PAGAMENT:

 • 100€ en el moment de formalitzar la inscripció data límit. el 30 DE JULIOL 2017
 • 140€ (100 € escoleta) entre el 1 i el 10 de setembre de 2017
 • 150€ (100 € escoleta) entre el 1 i el 10 de desembre de 2017
 • Reste entre el 1 i el 10 de març del 2018.

Mitjançant ingrés a la compte, per caixer automàtic o transferència bancària al núm:

ES47 0081 1792 7800 0101 3612 del BANC SABADELL (Posar nom del jugador/a al fer l’ingrés)

Per renovar la inscripció a jugadors que ja pertanyen al club, haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes del futbol base en temporades anteriors.

QUÈ INCLOU EL PAGAMENT

 • Fitxa federativa, que li permet disputar la competició.
 • Carnet Soci Penya Blaugrana
 • Samarreta, pantaló i mitgetes de partit (a retornar al final de temporada)
 • Samarreta, pantaló i mitgetes d’entrenament.

DOCUMENTACIÓ.

Cada jugador ha de federar-se pel seu compte, és a dir, pagar la mutualitat de la FCF. Això es fa a través del nou portal http://futbol.cat. Aquest portal, un cop registrats, permet al federat modificar i corregir les seves dades, fotografia, pagar la mutualitat i gestionar les altes o baixes mèdiques.La FCF no permet tramitar cap llicència de cap jugador que no estigui al corrent de pagament de la mutualitat i ni tan sols jugar ni entrenar. Per aquest motiu és molt important gestionar l’alta de la mútua el mes aviat possible.

 • Foto de carnet actual.
 • DNI/NIE/Llibre de familia.
 • Targeta sanitària.
 • Certificat mèdic esportiu
 • Baixa del club de procedència, si cal.

MATERIAL ESPORTIU

Els jugadors DE LA PENYA BLAUGRANA LA ROCA una vegada formalitzada la inscripció, hauran d’adquirir el *pack de material esportiu a las oficines del club. Preu pack 105 €.

 • Desuadora entrenament
 • Bossa d’esport.
 • Xandall del club.
 • Polo passeig.
 • Anorak

ALTRES CONDICIONS DEL CLUB

LA PENYA BLAUGRANA LA ROCA aplicarà la normativa interna de comportament vigent per a la temporada 17-18, per la qual cosa podrà apartar temporal o permanentment als jugadors que realitzin actes d’indisciplina.

La formalització de la inscripció, implica l’acceptació de totes les normes d’aquesta escola de Futbol Base

Els jugadors, que durant la temporada, deixessin d’abonar les quotes corresponents, podran ser apartats de la realització de l’activitat, fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de dur-se a terme en un termini màxim de 7 dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà aquesta quota més les despeses de devolució ( 8€).  Davant les devolucions de les quotes , el Club es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes.