INSCRIPCIONS TEMPORADA 2019-2020

Els jugadors dels equips de futbol base 2019-2020 podran formalitzar el primer pas de la inscripció omplint el següent formulari. Data límit 22 de juny.
CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ: L’import total a abonar al llarg de la temporada és:
– OPCIÓ 1: Participant en la venta de loteria al nadal:
Categoria Escola: 300 € (germans 250€).
Resta jugadors: 490 € (germans 450€).
– OPCIÓ 2: Sense participar en la venta de loteria:
Categoria Escola: 350€ (germans 300€).
Resta jugadors: 540€ (germans 490€)
FORMA DE PAGAMENT:
Primer pagament: 190€, 150€ (germans federats) o 100€ (categoria escola) a les oficines del club (dies 7, 8 i 9 de juliol).
*Els següents pagaments es realitzaran per rebut domiciliat i l’import per impagament correrà a càrrec de la família.
Segon pagament: 100€ entre el 1 i el 10 de setembre de 2019.
Tercer pagament: 100€ (o resta escola) entre el 1 i el 10 de desembre de 2019.
Quart pagament (excepte categoria Escola): entre el 1 i el 10 de març del 2020.
Per renovar la inscripció a jugadors que ja pertanyen al club, haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes del futbol base en temporades anteriors.
QUÈ INCLOU EL PAGAMENT
– Fitxa federativa, que li permet disputar la competició.
– Carnet Soci Penya Blaugrana del jugador.
DOCUMENTACIÓ.
Cada jugador ha de federar-se pel seu compte, és a dir, pagar la mutualitat de la FCF. Això es fa a través del nou portal http://futbol.cat. Aquest portal, un cop registrats, permet al federat modificar i corregir les seves dades, fotografia, pagar la mutualitat i gestionar les altes o baixes mèdiques. La FCF no permet tramitar cap llicència de cap jugador que no estigui al corrent de pagament de la mutualitat i ni tan sols jugar ni entrenar. Per aquest motiu és molt important gestionar l’alta de la mútua el mes aviat possible.
– Foto de carnet actual.
– DNI/NIE/Llibre de familia.
– Targeta sanitària.
– Certificat mèdic esportiu
– Baixa del club de procedència, si cal.
MATERIAL ESPORTIU  
El divendres dia 28 de juny a les 18h es realitzarà una assemblea ordinària amb famílies del club per exposar el tema de roba i material esportiu. A partir d’aquesta assemblea s’informarà a totes les famílies les decisions preses al respecte.